Galderma International е водеща фармацевтична компания, специализирана в научни изследвания, развитие и разпространение на терапевтични решения в областта на дерматологията.

Компанията е създадена през 1981г. като джойнт-венчър между Nestlé и L’oreal. Още от самото начало ресурсите са посветени на една цел – създаване на качествени продукти, които да отговарят на нуждите на пациентите и здравните специалисти. Продуктовото портфолио включва терапии за повечето кожни заболявания.

Дългогодишният опит доказва, че пораженията върху кожата могат да имат негативно отражение върху качеството на живот. Чрез прилагане на продукти и дерматологични процедури, Galderma International помага на тези, които имат нужда да подобрят ежедневието си. Ето защо фокусът на продуктите, както и на техните фармацевтични свойства е изцяло ориентиран към качеството им. Тези насоки обясняват напълно интереса на пациентите и насърчават  учените и изследователите в Galderma International да търсят нови пътища за дерматологични иновации.

Официален представител на Galderma International за България: Елана Фарм ООД